ALV: 5 oktober

ALV
Beste leden,

hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering SV Helenaveen/Griendtsveen

Op donderdag 5 oktober rond de klok van 21.00 zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden.

Agenda van deze vergadering :

1. Opening

2. Notulen van de vorige vergadering - Notulen liggen 2 uur voor aanvang vergadering ter inzage in de kantine.

3. Sportieve jaarverslag 2022-2023

4. Financieel verslag 2022-2023

5. Verkiezing Kascommissie

6. Vaststellen contributie

7. Verbouwing gebouw en terrein sportpark "de Stikker"

8. Mededelingen

9. Bestuur - geen wijzigingen

10. Rondvraag

11. Sluiting


Wij als bestuur hopen u deze avond te mogen begroeten.