Geacht lid,

het bestuur van SV Helenaveen/Griendtsveen nodigt u hierbij uit voor de Algemene Jaarvergadering die gehouden zal worden op:

DONDERDAG 24 SEPTEMBER OM 20.30 IN GEMEENSCHAPSHUIS DE GOUDEN HELM

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 19 september (deze liggen 2 uur voor aanvang van de vergadering voor iedereen ter inzage)
3. Jaarverslag 2019-2020
4. Financieel verslag 2019-2020
5. Vaststellen contributie
6. Verkiezing kascommissie
7. Mededelingen
8. Bestuur - geen wijzigingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Wij hopen jullie allen op deze vergadering te mogen begroeten,

met vriendelijke sportgroeten,

Namens het bestuur van SV Helenaveen/Griendtsveen

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”