JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Fusieclub Griendtsveen/Helenaveen: Voetbal voor 2 dorpen

Donderdag 21 januari j.l. werd tijdens de drukbezochte informatieavond voor de leden en andere belanghebbenden van de beide verenigingen door de fusiecommissie een presentatie gegeven waarin in beeld is gebracht:

  • Waarom is een fusie noodzakelijk;
  • Wat willen wij bereiken bij een fusie;
  • Waaraan moet worden gewerkt om de binding tussen de dorpen en verenigingen te versterken;
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een samengaan van beide verenigingen tot één vereniging;
  • Wat zijn de (financiële) consequenties van een fusie uitgaande van een situatie van het gebruik van één accommodatie, twee sportparken of een sportpark met een soort evenemententerrein in de kern van Griendtsveen;
  • Welke besluiten moeten de ledenvergaderingen nemen om de fusie verder voor te bereiden;

Samenwerking tussen beide verenigingen is logisch omdat beide clubs qua cultuur vergelijkbaar zijn, maar natuurlijk ook omdat er nu al veel samenwerkingen plaatsvinden (jeugd, tweede elftal).

Samen voetballen
Een fusie voor beide verenigingen is noodzakelijk om de continuïteit van de verenigingen te borgen in een nieuwe gefuseerde club en daarbij een brede seniorenselectie te vormen die kwalitatief maar ook kwantitatief kan worden ingezet.. Het combineren van de selecties is voor het volgende seizoen wenselijk: momenteel is het spelersaantal eigenlijk te laag om nog kwalitatief goed voetbal te kunnen leveren. Een combinatieteam, zoals nu al bij het huidige 2e elftal het geval is, wordt door de KNVB niet toegestaan (alleen als overbrugging). Daarnaast stelt de fusie commissie dat het verstandig is om bestuur en vrijwilligerskader van beide verenigingen samen te voegen zodat er met één beleid en één visie aan de kwaliteit van voetbal kan worden gewerkt. Aanspreekpunten en verantwoordelijkheden zijn dan ook eenduidig. Hierbij is wel het idee dat beide dorpen goed vertegenwoordigd zijn in bestuur en vrijwilligersgroepen. Daarnaast is het wenselijk dat leiding van teams bestaat uit zowel iemand uit Helenaveen als Griendtsveen. Ook komt er meer focus op jeugd, met als doel de doorstroming naar de senioren te optimaliseren en de binding met de scholen te versterken.

Accommodatie: samen voetballen met binding met beide dorpen Voetbal op één locatie versterkt het clubgevoel en is op langere termijn ook de meeste duurzame oplossing. Het is minder complex qua organisatie en je hebt ook een kleiner vrijwilligerskader nodig. Daarom wordt bij veel fusieclubs een nieuw complex uit de grond gestampt dat centraal tussen de oude clubs ligt. In het geval van Griendtsveen en Helenaveen is deze variant niet reëel. Daarom zoekt de fusiecommissie naar een goed alternatief. Voor de accommodatie gaat het bestuur van Griendtsveen met enkele leden van de fusiecommissie in gesprek met Horst a/d Maas naar mogelijkheden om voetbal fysiek aanwezig te houden in Griendtsveen. Hierbij wordt gedacht aan een evenemententerrein in het centrum van Griendtsveen. Ondersteuning van jeugd in de vorm van georganiseerd vervoer wordt ook onderzocht. In het huidige advies wordt uitgegaan dat er hoofdzakelijk op sportpark De Stikker wordt gevoetbald, met georganiseerd vervoer voor de jeugd vanuit Griendtsveen en een evenemententerrein in Griendtsveen. Deze laatste opties zijn van belang om de binding tussen de dorpen sterk te houden. Op sportpark De Stikker zullen ook diverse aanpassingen nodig zijn. Hoe een en ander er definitief uit komt te zien is sterk afhankelijk van de medewerking van beide gemeentes.

Pad voortwaarts Het fusievoorstel wordt met de feedback uit de informatieavond verder uitgewerkt. Dit fusievoorstel wordt op een speciale ALV, begin maart, voorgelegd aan de leden met de vraag of men definitief wil gaan fuseren. Bij goedkeuring zullen de verdere voorbereidingen, zoals de prijsvraag voor een nieuwe naam, maar ook verdere praktische en juridische invulling van de fusie. Het doel is dat de fusieclub dan per 1 juli 2016 van start gaat met een nieuw bestuur.

Dit artikel geeft beknopt de informatie weer die is gepresenteerd. Voor verdere vragen kan men zich wenden tot de fusiecommissie of het bestuur.
fusieclub griendtsveen helenaveen voetbal voor 2 dorpen 01  fusieclub griendtsveen helenaveen voetbal voor 2 dorpen 01

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”