In de gecombineerde bestuursvergadering van Griendtsveen en Helenaveen, samen met de fusiecommissie, is op 21 maart 2016 besloten om met ingang van het nieuwe seizoen zowel de junioren- als de seniorenafdeling van RKSV Griendtsveen en SV Helenaveen samen te voegen. Alle teams worden hierbij ingeschreven bij de KNVB als ST-team, zoals dit nu ook al het geval is bij het 2e elftal en vrijwel alle jeugdteams.

Met deze tijdelijke opzet maken de verenigingen gebruik van de mogelijkheid die de KNVB biedt voor verenigingen die van plan zijn om te fuseren om ook het standaardelftal als samenwerkingsteam in te schrijven. Daarnaast zullen vanaf het nieuwe seizoen zowel de jeugd- als de seniorenteams gaan trainen in Helenaveen. Op de ledenvergadering in september/oktober zal ook een nieuw bestuur worden voorgedragen.

Het fusieproces is op dit moment nog in volle gang. Gezien de complexiteit en de impact van de fusie hebben beide verenigingen extra tijd nodig om tot een gedegen voorstel te komen waarop de leden een verantwoord besluit kunnen nemen. Het gaat tenslotte om voetbal voor beide dorpen in Helenaveen aantrekkelijk te maken. Tevens zal aan het begin van het nieuwe seizoen blijken hoeveel leden er vanuit Griendtsveen bereid zijn deel te nemen aan een samenwerkingsverband. Dit is essentieel om een fusie te ondersteunen en te realiseren.

Daarnaast wordt momenteel onderzocht op welke wijze de jeugdafdeling kan worden ondersteund met vervoer en wordt de juridisch meest optimale variant gezocht voor de fusie. De verwachting is dat in het seizoen 2016/2017 het eindvoorstel voor de fusie met hierin de toekomstvisie op de samenwerking, de praktische invulling en de hierbij behorende juridische uitwerking en financiële consequenties wordt voorgelegd aan de leden.

De besturen van beide verenigingen, alsook de fusiecommissie, zijn er van overtuigd op deze manier het voetbal voor zowel Griendtsveen als Helenaveen zo goed mogelijk te dienen.

­

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”