PEELLAND - Voetbal voor twee dorpen. Dat is het uitgangspunt van de fusie tussen RKSV Griendtsveen en RKSV Helenaveen. Op 1 juli van dit jaar moet de fusie zijn afgerond. Bij goedkeuring door de leden zullen de verdere voorbereidingen, zoals het uitschrijven van een prijsvraag voor een nieuwe naam, in gang worden gezet. In het huidige advies -dat vorige week werd gepresenteerd- wordt er vanuit gegaan dat er hoofdzakelijk op sportpark De Stikker in Helenaveen wordt gevoetbald, met georganiseerd vervoer voor de jeugd vanuit Griendtsveen en eventueel een trainingsveld/evenemententerrein in Griendtsveen.

De nood is hoog bij beide voetbalverenigingen. Griendtsveen telt 15 actieve seniorleden en 25 juniorleden. Helenaveen heeft 40 seniorleden en 25 jeugdleden.
De voorbereidingen voor deze provinciegrens-overschrijdende fusie zijn medio vorig jaar al in gang gezet. Er is een fusiecommissie geformeerd met leden van beide verenigingen. Donderdag 21 januari werd tijdens een drukbezochte informatieavond een presentatie gegeven over de noodzaak van de fusie en welke stappen moeten worden genomen om tot één vereniging te komen. Volgens Ard Arts, namens SV Helenaveen lid van de fusiecommissie werd de presentatie goed ontvangen door de aanwezigen.
Beide verenigingen werken al langer op verschillende vlakken samen zoals in de jeugdafdeling en in het tweede elftal. Beide clubs zijn qua cultuur vergelijkbaar. Arts: "De fusie is voor beide verenigingen noodzakelijk om de continuïteit van de verenigingen te borgen en daarbij een brede seniorenselectie te vormen die kwalitatief maar ook kwantitatief kan worden ingezet. Momenteel is het spelersaantal eigenlijk te laag om nog kwalitatief goed voetbal te kunnen leveren."

Daarnaast stelt de fusiecommissie dat het verstandig is om bestuur en vrijwilligerskader van beide verenigingen samen te voegen zodat er met één beleid en één visie aan de kwaliteit van voetbal kan worden gewerkt. "Hierbij is wel het uitgangspunt dat beide dorpen goed vertegenwoordigd zijn in bestuur en vrijwilligersgroepen. Daarnaast is het wenselijk dat de leiding van teams bestaat uit zowel iemand uit Helenaveen als Griendtsveen", aldus Arts.

Accommodatie
Een nieuwe accommodatie, is niet reëel zo stelt de fusiecommissie. In het huidige advies wordt uitgegaan dat er hoofdzakelijk op sportpark De Stikker in Helenaveen wordt gevoetbald. Daar zijn dan wel diverse aanpassingen vereist. Hoe een en ander er definitief uit komt te zien, is afhankelijk van de medewerking van beide gemeentes. Griendtsveen valt onder Horst aan de Maas en Helenaveen onder gemeente Deurne. Voor de accommodatie gaat het bestuur van Griendtsveen met enkele leden van de fusiecommissie in gesprek met Horst aan de Maas naar mogelijkheden om voetbal fysiek aanwezig te houden in Griendtsveen. Hierbij wordt gedacht aan een evenemententerrein of trainingsveld in het centrum van Griendtsveen. Dat betekent dat RKSV Griendstveen sportpark De Wiek aan de Lavendellaan gaat verlaten. Ondersteuning van jeugd in de vorm van georganiseerd vervoer naar Helenaveen wordt ook onderzocht.

Speciale ledenvergadering
Namens Griendtsveen wordt de fusiecommissie vertegenwoordigd door Arno van Mullekom, Paul Vossen, Marco Buijs en Rick Kooter en vanuit Helenaveen door Rinus Crommentuijn, Ard Arts en Hans van Neerven. Het fusievoorstel wordt op een speciale algemene ledenvergadering, begin maart, voorgelegd aan de leden met de vraag of de fusie definitief doorgaat. Bij goedkeuring worden de verdere voorbereidingen, zoals de prijsvraag voor een nieuwe naam maar ook verdere praktische en juridische invulling van de fusie, in gang gezet. Het doel is dat de fusieclub dan per 1 juli 2016 van start gaat met een nieuw bestuur.
RKSV Griendtsveen is opgericht in 1948. Het eerste elftal speelt in de vijfde klasse E. De locatie is sportpark De Wiek in Griendtsveen. RKSV Helenaveen bestaat ruim tachtig jaar. Het eerste elftal komt eveneens uit in de vijfde klasse E. De thuisbasis van de club is sportpark De Stikker. Beide eerste elftallen staan onderaan in de competitie. Beide clubs hebben als clubkleuren blauw en wit. Volgens Arts blijven de clubkleuren hetzelfde. Voor een nieuwe naam wordt in maart/april een prijsvraag uitgeschreven.

­

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”